Ti-xxxR0xx

Rysunek techniczny

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.