Si-xxxWZxx

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny do Si-___WZ__
Rysunek techniczny SiOne

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.