Si-xxxWAxx

Rysunek techniczny


Rysunek techniczny SiOne

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.