Si-xxxWAxx

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny do Si-___WA__
Rysunek techniczny SiOne

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.