Si-xxxR3Ax

Rysunek techniczny:

Rysunek techniczny do Si-___R1A_

Rysunek techniczny SiOne

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.