Si-xxxL3xx

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny SiOne

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.