SENS-H

SENS-H - rozłączne sondy mierzące wilgotność i temperaturę powietrza


Sens-H to seria rozłącznych sond pomiarowych wilgotności względnej i temperatury powietrza. Sondy, w zależności od wersji, zapewniają pomiar wilgotności w zakresie 0…100 %RH oraz temperatury -50…+100 ˚C lub nawet -100…+200 ˚C. Cechą szczególną sond Sens-H jest ich ekstremalna dokładność pomiarowa – do ±0.8 %RH (lub nawet ±0.5 %RH) oraz ±0.1 ˚C. Sondy Sens-H są kompatybilne z wybranymi przetwornikami (SiOne, MiOne, LiOne, PiOne) oraz rejestratorami (RiOne) z oferty APONE. Istotny jest fakt, że rzeczowe sondy wilgotności względnej i temperatury komunikują się z tymi urządzeniami przy wykorzystaniu interfejsu cyfrowego, co zapewnia pewność pomiarów (bez przekłamań w przesyłanych danych). Dostępne są sondy standardowe (np. Sens-H-S), dedykowane do aplikacji związanych z pomiarem wilgotności i temperatury w systemach HVAC, systemach BMS i EMS oraz sondy przemysłowe (np. Sens-H-ICxxxx), wykorzystywane w szczególnie trudnych aplikacjach związanych np. z procesem suszenia (odporne na wyższą temperaturę, działanie środowiska, …). Sondy można łączyć z innymi urządzeniami pomiarowymi APONE bezpośrednio lub przy użyciu dedykowanych przewodów o długości 1, 2 lub 5 m. Każda sonda Sens-H dostarczana jest z przypisanym do niej fabrycznym świadectwem wzorcowania. Dodatkowo do każdej sondy może zostać dostarczony certyfikat wzorcowania w laboratorium akredytowanym ze znakiem PCA. Budowa sondy pomiarowej Sens-H pozwala na jej kalibrację, czyli regulację i wzorcowanie w przyszłości. Kalibracja jest istotna w celu utrzymania doskonałych parametrów pomiarowych sondy przez cały okres jej użytkowania.


TYP URZĄDZENIA

MIERZONE PARAMETRY

ZAKRES POMIAROWY

DOKŁADNOŚĆ (MAX.)

CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU

DODATKOWE OPCJE

LICZBA SENSORÓW

FILTR SENSORA

ZASILANIE

INTERFEJS

WYJŚCIA ANALOGOWE

WYJŚCIA ANALOGOWE – TYP

WYJŚCIA ANALOGOWE – ROZDZIELCZOŚĆ

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE – PARAMETRY

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

DIODY SERWISOWE

WYŚWIETLACZ

PAMIĘĆ – REJESTROWANE DANE

PAMIĘĆ – TYP

PAMIĘĆ – POJEMNOŚĆ

PAMIĘĆ – CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPISU

PARAMETRYZACJA

STOPIEŃ OCHRONY

TEMPERATURA PRACY

WILGOTNOŚĆ PRACY

TYP OBUDOWY

MATERIAŁ OBUDOWY

WYMIARY OBUDOWY

W KOMPLECIE

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7