Sens-H-SM

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny do Sens-H-SM

Rysunek techniczny do Sens-H-SM

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.