Sens-H-IC105S

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny do Sens-H-IC1-5S

Rysunek techniczny do Sens-H-IC1-5S

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.