Sens-H-IC102S

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny do Sens-H-IC1-2S

Rysunek techniczny Sens-H-IC1-2S

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.