Sens-H-IC102M

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny do Sens-H-IC1-2M

Rysunek techniczny do Sens-H-IC1-2M

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.