RiOne

RiOne - kompaktowy, zasilany bateryjnie rejestrator wilgotności


RiOne to kompaktowy, zasilany bateryjnie rejestrator wilgotności względnej i temperatury powietrza, kompatybilny z rozłączną sondą Sens-H. W zależności od dobranej sondy układ może mierzyć w zakresie 0…100 %RH oraz nawet -100…+200 ˚C z dokładnością do ±0.8 %RH (lub nawet do ±0.5 %RH – dotyczy wybranych sond) oraz ±0.1 ˚C. Parametryzacja rejestratora wilgotności i temperatury RiOne jest możliwa przy użyciu dedykowanego programatora CODAP-UART oraz programu serwisowego. Wspomniane akcesoria umożliwiają również odczyt zarejestrowanych przez urządzenie danych (data, godzina, wilgotność, temperatura) i ich zapis do plików Excela. Sondy Sens-H można połączyć z rejestratorem bezpośrednio lub przy użyciu dedykowanego przewodu o długości 1, 2 lub 5 m. Układy pomiarowe ze wspomnianym przewodem są często stosowane przy rejestracji wilgotności i temperatury w inkubatorach laboratoryjnych oraz komorach klimatycznych.