Ri-H00….

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny Ri-H00….
Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.