Oprogramowanie

Dedykowane oprogramowanie do urządzeń pomiarowych APONE


APONE to również dedykowane do oferowanych urządzeń pomiarowych oprogramowanie umożliwiające konfigurację przetworników i rejestratorów, wizualizację pomiarów (na mapie obiektów, w tabeli, na przebiegach), rejestrację danych pomiarowych, alarmowanie, raportowanie, ...


IDAPS


IDAPS to dedykowane do systemów monitoringu oprogramowanie instalowane na serwerze Kontrahenta lub w chmurze, umożliwiające obsługę systemu (podgląd danych aktualnych i historycznych, generowanie raportów, ...) z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, czyli m.in. smartfona, tableta, komputera. Pokazowy system pomiarowy udostępniony na serwerze zewnętrznym – www.idaps.eu (login: test / hasło: test).


ADAPS


ADAPS to instalowany na komputerze z systemem Windows program umożliwiający wizualizację pomiarów (mapa obiektów, tabele, przebiegi), rejestrację wyników do plików Excela (dane pomiarowe, alarmy), alarmowanie (również poprzez e-mail). Mimo niskiej ceny program, ze względu na funkcjonalność i wszechstronność, stosowany jest w przypadku wszystkich typów aplikacji: budżetowych systemów, jak również złożonych systemów monitoringu z wieloma punktami pomiarowymi.


APConfig PC


APConfig PC to seria programów konfiguracyjnych na komputer, przygotowana pod kątem konkretnych urządzeń pomiarowych. Programy te, dostępne bezpłatnie, pozwalają przede wszystkim na konfigurację urządzeń pomiarowych. W przypadku rejestratorów program pozwala dodatkowo na odczyt zapisanych w ich pamięci danych pomiarowych oraz eksport tych danych do zewnętrznego programu (np. Excel).