Mierzone wielkości

POMIAR TEMPERATURY:


Urządzenia APONE pozwalają mierzyć temperaturę przy użyciu oporowych czujników temperatury (PT100 lub PT1000) lub cyfrowych czujników temperatury. Zakres pomiarowy oraz dokładność zależy od wybranego urządzenia pomiarowego i/lub sondy pomiarowej.


Zobacz Produkty w kategorii: Temperatura
Zobacz produkty powiązane: SIONE, PIONE, LIONE, MIONE, RIONE, SENS-H

POMIAR WILGOTNOŚCI:


Urządzenia APONE pozwalają mierzyć wilgotność względną przy użyciu zintegrowanych elementów pomiarowych lub zewnętrznych sond wilgotności, które zapewniają wysoką dokładność pomiarów oraz możliwość regulacji w przyszłości. Urządzenia mierzące wilgotność względną pozwalają jednocześnie mierzyć temperaturę powietrza oraz wyznaczać inne parametry, w tym temperaturę punktu rosy, wilgotność absolutną, … (dzięki zaimplementowanej funkcji obliczeń psychometrycznych). Zakres pomiarowy oraz dokładność zależy od wybranego urządzenia pomiarowego i/lub sondy pomiarowej.


Zobacz Produkty w kategorii: Wilgotność
Zobacz produkty powiązane: SIONE, PIONE, LIONE, MIONE, RIONE, SENS-H

POMIAR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA (CO2):


Urządzenia APONE pozwalają mierzyć stężenie dwutlenku węgla (CO2) w zakresie 0...10000 ppm CO2 (do pracy w systemach HVAC, systemach BMS) lub 0,04...5 % CO2 (do pracy w komorach, inkubatorach, …). Pomiar CO2 jest realizowany przy użyciu sensora typu NDIR, który wyróżnia doskonała stabilność długoterminowa. Wybrane urządzenia APONE mogą jednocześnie mierzyć stężenie CO2, wilgotność względną i temperaturę powietrza - są to przetworniki chętnie stosowane w automatyce budynkowej.


Zobacz Produkty w kategorii: Stężenie CO2
Zobacz produkty powiązane: SIONE