Mi-xxxWZxx

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny do Mi-___WZ__

Rysunek techniczny MiOne

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.