Mi-xxxWExx

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny do Mi-___WE__

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.