Mi-xxxWCxx

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny do Mi-___WC__

Rysunek techniczny MiOne

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.