Li-xxxWDxx

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny do Li-___WD__

Rysunek techniczny LiOne

Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.