Jak dobrać system pomiarowy

Mając na uwadze specyfikę branży, trudno jest dobranie jednego uniwersalnego rozwiązania do wszystkich aplikacji. Dlatego, postanowiliśmy wam pomóc i zestawić kilka najważniejszych pytań jakie klient powinien sobie postawić w momencie przygotowywania się do realizacji systemu pomiarowego wilgotności i temperatury.


Aby dobrać odpowiedni system pomiarowy należy postawić sobie kilka pytań. Poniżej znajdują się pytania oraz w kropkach kilka podpowiedzi na co warto zwrócić uwagę.

1. Jaki jest cel wykonywanych pomiarów?
• Przepisy prawne, normy lub inne standardy np. ISO
• Utrzymanie jakości produktu (np. w produktach spożywczych wilgotność ma duży wpływ na jakość i termin przydatności produktów do spożycia)
• Założenia i specyfikacje od klientów
• Komfort dla ludzi lub zwierząt
• Efektywność energetyczna
• Stabilność procesów
• Zapobieganie kondensacji
• i inne…

Po określeniu celu pomiaru wilgotności możemy przejść do dalszych kroków.

2. Jakie jest środowisko pomiarowe?
• Oczekujemy pomiar RH, Pw , Punkt rosy
• Oczekujemy pomiar temperatury i ciśnienia
• Czy powietrze w pomieszczenie będzie w ruchu?
• Czy warunki otoczenia będą się zmieniały szybko czy spodziewamy się małej dynamiki zmian?
• Czy w miejscu pomiaru będą zanieczyszczenia? Gazy, pyły, kurz, chemia?

3. Jaka jest wymagana wydajność urządzeń?
• Niepewność pomiarowa lub dokładność
• Szybkość odpowiedzi na zmiany wartości pomiarowe
• Długotrwała stabilizacja pomiarowa
• Powtarzalność, histereza, liniowość.
• Rozdzielczość wyjścia

4. Jakie parametry potrzebujemy?
• 1 , 2, 3, lub więcej parametrów (niektóre urządzenia mogą dokonywać pomiaru w kilku miejscach jednocześnie)
• Jakie są najczęściej praktykowane pomiary dla danego przemysłu?

5. Jaki typ sygnału wyjściowego potrzebujemy?
• Analogowy: 4-20mA, 0-10VDC itp…
• Cyfrowy: RS-232, Ethernet, Modbus, itp…
• Tylko wyświetlacz w urządzeniu
• Rejestrator
• Centralny system np. BMS
• 21 CFR Part 11

6. W jaki sposób urządzenia będą wykorzystywane?
• Zamontowany na stałe
• Przenośny miernik do pomiaru parametrów w terenie
• W systemie zbierającym dane
• Czy potrzebny jest łatwy dostęp do urządzenia?
• Czy usunięcie czujnika spowoduje zakłócenie procesów ?

7. Jakie są ograniczenia logistyczne?
• Dostęp do zasilania lub jego brak
• Wymagania NEMA lub IP
• Temperatura otoczenia
• Strefa bezpieczna lub wybuchowa
• Ciśnienie, próżnia
• Odległość między punktem pomiarowym a zasilającym urządzenia

8. Jaka jest odpowiednia cena?
• Lepsza wydajność czujnika = wyższa cena
• Zgodność z przepisami = wyższa cena
• Przystosowany do trudnych warunków = wyższa cena
• Certyfikaty wzorcowania
• Szkolenia z obsługi urządzeń
• Koszt złego lub nierealnego pomiaru

9. Jak wybrać producenta?
• Jaki poziom pomocy technicznej będzie potrzebny?
• Jaki poziom wiedzy będzie potrzebny?
• Czy pomoc techniczna jest dostępna w danym kraju?
• Jak jesteś traktowany podczas procesu zakupowego?
• Czy oferowane są urządzenia na testy lub czy sprzedawca odwiedził Cię z prezentacją urządzeń ?
• Jaki jest okres gwarancyjny?