Posts by Admin

kopia Wi-MA100A0


Rysunek techniczny Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.


Read more

Highlight-Wi-One-Master RT


Router dla przetworników bezprzewodowych Komunikacja bezprzewodowa 868 MHz Zasilanie sieciowe Szybka konfiguracja Dostępne dodatkowe opcje


Read more

Opis WiOne Master RT


WiOne Router to re-transmiter służący do współpracy z bezprzewodowymi przetwornikami WiOne. Podstawowym zadaniem routera jest odebranie danych pomiarowych z bezprzewodowych przetworników WiOne i przesłanie tych danych dalej, do odbiornika WiOne Master. WiOne Router stosuje się w aplikacjach, gdzie odległość między przetwornikiem, przetwornikami a odbiornikiem jest zbyt duża i moc sygnału jest niewystarczająca. (1) – interfejs […]


Read more

Wi-MA100A0


Rysunek techniczny Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.


Read more

Opis WiOne Master


WiOne Master to odbiornik służący do współpracy z bezprzewodowymi przetwornikami wilgotności i/lub temperatury WiOne. Odbiornik komunikuje się z przetwornikami przy wykorzystaniu pasma 868 MHz. Podstawowym zadaniem odbiornika jest odebranie danych pomiarowych z przetworników wilgotności, temperatury i przesłanie tych danych do nadrzędnego systemu HVAC, systemu BMS. Liczba przetworników, które można powiązać z jednym odbiornikiem, zależy od […]


Read more

Highlight-Wi-One-Master


Koncentrator dla przetworników bezprzewodowych Komunikacja bezprzewodowa (z przetwornikami) Interfejs Modbus (do komunikacji z PC, PLC, HMI) Szybka konfiguracja Dostępne dodatkowe opcje


Read more

Ri-xxxR3xx


Rysunek techniczny Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.


Read more

Ri-xxxR1xx


Rysunek techniczny Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.


Read more

Ri-xxxR0xx


Rysunek techniczny Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.


Read more

Wi-xxxR3xx


Rysunek techniczny Wymiary znajdujące się na rysunku są orientacyjne.


Read more